Informatie & Toestemming chiropractie behandeling

Uw chiropractor is lid van de NCA. Deze beroepsvereniging voert een beleid ten aanzien van de behandeling die u bij uw NCA chiropractor krijgt. In dat opzicht vragen wij u dit formulier door te lezen en te ondertekenen. Als u vragen heeft kunt u deze aan uw chiropractor stellen. 

Met dit formulier wordt u op de hoogte gebracht van voordelen en ook van de eventuele bijwerkingen en risico’s en tenslotte de alternatieven, zodat u vervolgens op basis daarvan een weloverwogen besluit kunt nemen m.b.t. de chiropractische behandeling. 

Chiropractische behandeling 

Een chiropractische behandeling omvat het corrigeren, manipuleren en mobiliseren van de gewrichten in de wervelkolom en andere gewrichten in het lichaam. Ook wordt er gebruik gemaakt van spier-technieken zoals massage en trigger point therapie, en andere vormen van therapie, waaronder oefeningen en advies over houding en voeding. 

Voordelen 

Chiropractische behandelingen zijn bewezen effectief voor klachten aan het bewegingsapparaat. Behandeling door uw chiropractor kan pijn, waaronder rugpijn en hoofdpijn, veranderd gevoel, spierverkrampingen en stijfheid doen verminderen. De behandeling kan uw bewegingsvrijheid verhogen, bewegingsfuncties verbeteren, het gebruik van medicatie verminderen of voorkomen en medische ingrepen onnodig maken. 

Mogelijke bijwerkingen 

Chiropractie is een hele veilige behandelmethode. De kans op nadelige effecten is erg klein. Toch komen bijwerkingen heel soms voor en is het noodzakelijk dat u die kent voordat u met de voorgestelde behandeling instemt. De bijwerkingen in verband met een chiropractische behandeling variëren, afhankelijk van de conditie, de leeftijd en de gezondheidstoestand van iedere afzonderlijke patiënt en van het type behandeling dat wordt uitgevoerd. Bijwerkingen kunnen zijn: 

● Komt geregeld voor: Tijdelijke verergering van symptomen. Normaliter duurt een verergering van al bestaande klachten van stijfheid en gevoeligheid slechts een paar uur tot hooguit een paar dagen. 

● Heel soms: Spier/pees-kneuzing. Gewoonlijk gaat een spier/pees-verrekking of kneuzing binnen enkele dagen tot weken vanzelf over, met een periode van rust en ontzien van het aangedane gebied. 

● Zeldzaam: Rib kneuzing. Alhoewel pijnlijk en beperkend voor de dagelijkse activiteiten, een gekneusde rib herstelt in het algemeen vanzelf, binnen een aantal weken, met rust en zonder verdere behandeling. 

● Zeer uitzonderlijk: Hernia. Ernstige complicaties zijn binnen de chiropractie zeer uitzonderlijk. Vanwege de zeldzaamheid is het moeilijk vast te stellen of een verergering van symptomen door de behandeling komt of onderdeel is van het natuurlijke verloop van de klacht. Bijvoorbeeld: een hernia die onverwacht zorgt voor stoornis/uitval in de benen/blaas/darmen, waardoor mogelijk een operatie noodzakelijk is. 

● Extreem zeldzaam: Beroerte. In extreem zeldzame gevallen heeft een patiënt een dissectie van een bloedvat in de hals. Een dissectie is een loslating van de binnenwand van het bloedvat. Dat kan in het ergste geval leiden tot een afsluiting (beroerte) met alle mogelijke gevolgen van dien, zoals blijvende invaliditeit of overlijden. Een dissectie kan vaak niet worden herkend voordat er symptomen van een beroerte ontstaan. Een dissectie kan op elk moment tot uiting komen bij een normale alledaagse beweging, zoals bij hoesten, niezen, omkijken, omhoog kijken, sporten en bij nekbehandeling. Volgens de wetenschap zijn deze bewegingen niet de oorzaak van de dissectie. De onderliggende oorzaak van dissectie is nog niet bekend. 

De kans dat een beroerte tot uiting komt na een nekbehandeling wordt geschat op hooguit één op een miljoen (0,0001%). Maar hedendaagse wetenschappelijke literatuur stelt vast dat het risico op een beschadiging van een slagader of op een beroerte niet door nekbehandeling wordt vergroot. 

Alternatieven 

Uw chiropractor beheerst verschillende behandeltechnieken die zullen worden aangepast aan uw situatie. Dit kan o.a. bestaan uit manipulaties, mobilisaties, activator, triggerpoint therapie en/of oefeningen. Er wordt een behandelplan voor u opgesteld. Mocht u vragen hebben over de technieken die uw chiropractor gebruikt, stelt u deze gerust. Natuurlijk kunt u te allen tijde afzien van behandeling. Alternatieven voor chiropractie kunnen o.a. zijn: pijnstilling of andere (para)medische hulpverlening. 

Vragen, zorgen of opmerkingen 

Mocht u vragen, zorgen of opmerkingen hebben, dan kunt u die uiteraard te allen tijde met uw chiropractor bespreken. “Uw zorg is onze zorg” – informeer uw chiropractor altijd als er veranderingen in uw klachten of ziektebeeld zijn.