Privacy beleid

(op basis van de AVG, voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679)

Chiropractie De Pijp gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen.

Chiropractie De Pijp deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.

Chiropractie De Pijp bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens.

Chiropractie De Pijp houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

Chiropractie De Pijp vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is.

Chiropractie De Pijp informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens.

Chiropractie De Pijp informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Chiropractie De Pijp informeert patiënten indien Chiropractie De Pijp bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.