Algemene Voorwaarden

Annuleringen

Als je niet in staat bent om je afspraak bij te wonen kun je de afspraak verzetten via de online agenda of door vooraf te bellen met 020-3637020. Wij vragen 24 uur van te voren te worden ingelicht over wijzigingen of annuleren van een afspraak. Bij gemiste afspraken zonder voorafgaande kennisgeving kunnen de volledige kosten van het consult in rekening worden gebracht.

Betalingen

De kosten worden aan het einde van je bezoek in rekening gebracht. Wij accepteren geen contant geld, alleen PIN en creditcard. Voor de actuele tarieven kun je terecht op https://chirodepijp.nl/praktijkinformatie.

Afspraken

De eerste afspraak duurt een uur. Een standaard afspraak duurt 15 De eerste afspraak duurt een uur. Een standaard afspraak duurt 15 minuten. Je wordt vriendelijk verzocht een paar minuten van tevoren te arriveren om jezelf de tijd te gunnen om te ontspannen en je op je gemak te voelen. We proberen de spanning uit je lichaam te halen, dus het helpt als je niet gestresst en gehaast bent. 

Na de behandeling raden wij je aan niet direct veel naar beneden te kijken en een korte wandeling te maken voordat je gaat zitten of auto gaat rijden. Je hoeft je niet uit te kleden of om te kleden voor je behandeling (met uitzondering van de eerste afspraak), maar je wordt verzocht loszittende, comfortabele kleding te dragen. 

Normaal gesproken worden de behandelingen tijdens standaard afspraken in de open ruimte uitgevoerd, maar er is altijd een gesloten ruimte beschikbaar. Als je liever in een gesloten ruimte behandeld wilt worden, laat het ons dan weten. 

Onze doelstellingen 

Wanneer een cliënt onze zorg wenst en wij een cliënt voor deze zorg accepteren, is het voor ons beiden essentieel om naar hetzelfde doel toe te werken. Onze zorg heeft maar één doel. Het is belangrijk dat elke cliënt zowel het doel als de methode begrijpt die zal worden gebruikt om dit doel te bereiken, zodat verwarring of teleurstelling kan worden voorkomen. 

De zorg in onze praktijk is uniek en onderscheidend in de gezondheidszorg, en we benadrukken de eigen herstellende kracht van je lichaam om zichzelf te genezen, zonder het gebruik van medicijnen of operaties. We richten ons op de relatie tussen structuur (vooral het skelet en de houding) en functie (die wordt gestuurd door het zenuwstelsel), en hoe die relatie het behoud en herstel van uw gezondheid beïnvloedt.  

Het lichaam ondersteunen tijdens het zitten, slapen en staan speelt een rol in de zorg die je in deze praktijk krijgt en zorgt ervoor dat je optimaal profiteert. Wij erkennen de meerwaarde en de verantwoordelijkheid van het samenwerken met andere zorgverleners wanneer dit in het belang van de cliënt is en kunnen indien nodig verwijzingsmogelijkheden bespreken.

Het doel van Chiropractie De Pijp is om de biomechanica van je lichaam te verbeteren door je gewrichten te corrigeren in een richting die het lichaam niet zelf kan corrigeren omdat het geen spieren of combinatie van spieren heeft die in de gewenste richting trekken. Het doel hiervan is om het lichaam te laten ‘uitdraaien’ via oude blessures en terug te keren naar een ideale biomechanica, permanente veranderingen die een volledige uitdraaiing in de weg staan daargelaten. 

Een correctie is een reeks reset-manoeuvres van de juiste gewrichten, voorafgegaan door het vrijmaken van verklevingen / littekenweefsel van het meningeale systeem rond het centrale zenuwstelsel. De correctie manoeuvres zijn over het algemeen pijnloos, maar de kans op letsel is aanwezig. Deze zijn meestal van lichte aard en kunnen onmiddellijk worden gecorrigeerd. In deze zeldzame gevallen verzoeken wij je met je behandelaar samen te werken om je te helpen. 

Wij zullen je ook adviseren met betrekking tot de belangrijke vraag hoe je deze positieve veranderingen in je lichaam kunt behouden, zodat het lichaam zich eerst kan uitdraaien en daarna, als het eenmaal volledig is ‘uitgedraaid’, in die toestand kan blijven. Je krijgt meer informatie over dit advies na je eerste consultatie. Uitdraaien is over het algemeen een prettig proces, omdat de totale fysieke belasting wordt verminderd. Er zijn echter momenten waarop oude blessures zich ontgrendelen en symptomen veroorzaken. Dit zijn onder meer, maar niet uitsluitend, pijn, ongemak, stijfheid, duizeligheid, vermoeidheid en stemmingswisselingen. Als je je aan het advies en uw behandelplan houdt, zijn deze fasen meestal van korte duur en zal je lichaam daarna in een betere fysieke staat zijn.

Over het algemeen geldt dat hoe slechter je lichamelijke conditie is, hoe langer en heviger deze symptomen kunnen zijn. Je krijgt meer informatie over het ‘uitdraaien’ na je eerste afspraak. Neem voor het starten van een behandelingenreeks het uitdraaiproces goed door, zorg ervoor dat je het goed begrijpt en accepteer het, in de wetenschap dat dit proces soms moeilijk kan zijn en je er zeker van bent dat je deze periodes kunt tolereren en door kunt zetten. 

Aansprakelijkheid

Chiropractie De Pijp is niet contractueel, op grond van onrechtmatige daad of anderszins aansprakelijk voor enige economische schade (waaronder, maar niet uitsluitend, gederfde winst), of voor enige andere bijzondere, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit of verband houdt met de levering van enige goederen en/of diensten aan de cliënt. 

Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om ervoor te zorgen dat Chiropractie De Pijp voorafgaand aan elke behandeling over actuele gezondheidsgegevens beschikt. Chiropractie De Pijp is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat als gevolg van het niet verstrekken van deze gegevens door de cliënt. 

De cliënt stemt ermee in om alle instructies en/of aanbevelingen van zijn of haar behandelaar op te volgen met betrekking tot zijn of haar verantwoordelijkheden op het gebied van zelfzorg. Niets in deze algemene voorwaarden zal de aansprakelijkheid van de behandelaar uitsluiten of beperken in geval van overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid van de behandelaar. 

Klachten

Wij streven ernaar om al onze cliënten respectvol, gepast, medelevend en eerlijk te behandelen. Boven alles, staat uw tevredenheid over de service die wij bieden voorop. Als u echter een probleem heeft met betrekking tot uw behandeling, volg dan de stappen van onze klachtenprocedure (www.chirodepijp.nl/klachtenregeling).

Je privacy en persoonlijke gegevens

Wij informeren je graag over de verwerking van je persoonsgevens

Je persoonsgegevens en medische gegevens slaan wij digitaal op. Dit doen wij om goede zorg aan je te kunnen verlenen. Het verwerken van je gegevens doen wij volgens ons privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat met die opslag (verwerking) akkoord door je zorg door onze praktijk te laten uitvoeren. 

Zo gaan wij met je persoonsgegevens om:

 • Je persoongegevens slaan wij op en gebruiken we zodat wij goede zorg aan je kunnen verlenen. 
 • Je gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan je.
 • Je gegevens verwerken wij op basis van de behandelovereenkomst zoals beschreven in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). 
 • Je kunt onderdelen van je persoonsgegevens bekijken. Stuur ons dan een schriftelijk verzoek. 
 • Als je vindt dat de gegevens die wij van je hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je ons schriftelijk vragen om je gegevens aan te passen. 
 • Je kunt ons vragen om je persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 15 jaar. Daarom slaan we je gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker. 
 • Je kunt je toestemming tot onze verwerking van je persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan je gegevens in dat geval op in een inactief archief. (zie boven)
 • Je kunt bij ons bezwaar maken als je het niet eens bent met de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken. 
 • Je krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met je persoongegevens. 
 • Je gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg.
 • Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO. 
 • Al het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen.

Voor iedere cliënt:

 • Creëren wij een nieuw dossier in ons Klinisch Management Systeem (Cliniko). 
 • Verzamelen wij gegevens met een intakeformulier met behulp van JotForm en voegen deze gegevens toe aan het cliëntendossier in Cliniko.  
 • Nemen wij foto’s van de lichaamshouding met PostureScreen en een iPad-camera en bewaren deze in Cliniko in het cliëntendossier.
 • Gebruiken wij Cliniko en Gmail om relevante e-mails te versturen met betrekking tot de behandeling ( niet voor marketingdoeleinden).
 • Kunnen wij maximaal twee e-mails per jaar versturen (via MailChimp) over belangrijke veranderingen in de praktijk die van invloed kunnen zijn op de zorg van de cliënt.  

Gegevens van inkomende e-mails (inclusief intake formulier informatie van JotForm) worden opgeslagen op onze bedrijfse-mail servers, die gebruik maken van Gmail. Deze e-mails worden gesynchroniseerd tussen apparaten, kantoorcomputers en tablets die eigendom zijn van het bedrijf en iPhones die eigendom zijn van het bedrijf. Alle gebruikersaccounts zijn beveiligd met een wachtwoord evenals de apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen tot e-mails. Al onze gegevens worden in de cloud opgeslagen en als zodanig is er geen sprake van een lokale fysieke back-up.